دق

پرکاشن - سازهای کوبه ای و نویز که در مجموعه یک کیت درام استاندارد یا درام های اصلی یک ارکستر گنجانده نشده است. این گونه سازها نقش مهمی را ایفا می کنند و روحیه و تنوع خاصی را در ریتم قطعه و کل ترکیب ایجاد می کنند. صدای زنگ ها، سر و صدای جغجغه ها، کاستنت ها و تنبورها - بدون این غیرممکن است که موسیقی مدرن را تصور کنید. سازهای کوبه ای قومی، که شامل سازهای قومی مانند تنبور، بونگو، ماراکا، قاشق چوبی، کاستنت است، تأثیر زیادی بر تعیین سرنوشت بسیاری از مردمان دارد و هویت آنها را ایجاد می کند.

    چیزی پیدا نشد!

    با عرض پوزش، اما هیچ چیز عبارات جستجو شما پیدا نشد. لطفا دوباره با برخی از کلمات کلیدی مختلف را امتحان کنید.