ویولن

آموزش ویولن برای مبتدیان: ویدیوهای رایگان برای آموزش خانگی

ویولن یکی از پیچیده ترین سازهاست. موقعیت خاص دست ها هنگام بازی، عدم وجود فرت روی صفحه انگشتی، وزن های مختلف قسمت های مقابل آرشه، استخراج صدای یکنواخت و دلپذیر را دشوار می کند. با این حال، نواختن ساز به طور کامل ذهن، شهود، تخیل را توسعه می دهد و به بینش خلاق کمک می کند.

  • ویولن

    آموزش ویولن برای مبتدیان: ویدیوهای رایگان برای آموزش خانگی

    ویولن یکی از پیچیده ترین سازهاست. موقعیت خاص دست ها هنگام بازی، عدم وجود فرت روی صفحه انگشتی، وزن های مختلف قسمت های مقابل آرشه، استخراج صدای یکنواخت و دلپذیر را دشوار می کند. با این حال، نواختن ساز به طور کامل ذهن، شهود، تخیل را توسعه می دهد و به بینش خلاق کمک می کند. همه دوره های آنلاین بهترین کلیپ های ویدیویی با آموزش ویولن را برای مبتدیان انتخاب کرده اند تا به طور مستقل نحوه نواختن با کیفیت در خانه را بیاموزند. موقعیت دست چپ تنظیم دست ها وظیفه اصلی یک نوازنده ویولن است که به تازگی ضرب شده است. گرفتن محکم روی گردن ویولن با دست چپ…