جولیان گایار |
خوانندگان

جولیان گایار |

جولیان گایار

تاریخ تولد
09.01.1844
تاریخ مرگ
02.01.1890
حرفه
خواننده
نوع صدا
تنور
کشور:
اسپانیا

اولین 1867 (Varese، بخشی از Nemorino). در 1877-87 در کاونت گاردن (بخشهایی از فرناندو در مورد علاقه اثر دونیزتی، سوبینین در اپرای زندگی برای تزار، فاوست و غیره). اولین اجرا کننده انزو در جوکوندای پونکیلی (1، لا اسکالا) و مارچلو در تولید پس از مرگ دونیزتی از دوک آلبا (1876). از جمله نقش های دیگر، نادر در مروارید جویندگان بیزه، رادامس و دیگران. گایار یکی از برجسته ترین خوانندگان اسپانیایی قرن نوزدهم بود. در سال 1882 او ناگهان صدای خود را در حین اجرا در مادرید در نقش نادیر از دست داد.

E. Tsodokov

پاسخ دهید